Datové sítě obecně

Specifikovat pojem "datová síť" je velmi obsáhlé téma, proto pro náš účel vypustíme sítě mobilní  (GSM,GPRS,EDGE a sítě třetí generace 3G, UMTS) a budeme uvažovat datové sítě digitální a to především síť LAN  (Local Area Network tedy lokální místní síť) a její propojení do sítě WAN  (Wide Area Network - rozlehlá síť, obecně nazývaná internet), a datové přenosy realizované technologií Ethernet  (za použití metalických a optických médií) případně technologií WI-FI a využívajících přenosový protokol TCP/IP  (specifikace způsobu komunikace aktivních uzlů sítě a přenosu dat) s přenosovou rychlostí od 100 Mbit/s do 10 Gbit/s, většinou však půjde o Gigabit Ethernet  (GbE).

Topologie datové sítě a redundance

Pro projekci a budování lokálních datových sítí používáme téměř výhradně topologii hvězdicovou a z ní vycházející topologii stromu, která při výpadku jednoho uzlu není ochromená celá, při vyších nárocích na spolehhlivost konektivity posílenou redundancí centrálního síťového prvku, nebo i důležitých uzlů datové sítě.

Použití redundance síťových prvků je vhodné tam kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost datové komunikace, při poruše zařízení sítě nedojde k úplnému přerušení spojení, ale jen k poklesu propustnosti datové sítě. Nutno podotknout, že vybudování plně redundantní sítě s implementací protokolu RSTP  (Rapid Spanning Tree Protocol) a agregací linek je technologicky i konfiguračně poměrně náročná záležitost.

Propustnost datové sítě

V našem případě, propustnost LAN sítě pro interní přenos dat je závislá především na interní propustnosti použitých uzlových zařízení, tedy routerů a switchů dále pak na kvalitě a zpracování přenosových médií a zvolených technologií datového přenosu.

V ideálním případě by jsme tedy měli síť měli projektovat s aktivními prvky s takovou kapacitou která bude alespoň taková, jako násobek kapacity připojených linek v přepokládané produkční konfiguraci.

Technologie a materiály

Většina sítí je realizována technologií Ethernet s rozvodem strukturovanou kabeláží  (kabel se svazekem kroucené dvoulinky) někdy  (například pro překonání větší vzálenosti než 100m mezi aktivními uzly nebo jako propoj budov) doplněným optickým kabelem.

Další možností pro připojení vzdálených uzlů sítě je použití WI-FI přenosu a to převážně tam kde není příliš zarušené pásmo a zvyšování zarušení se nedá předpokládat, nebo použítí WI-FI pro připojení koncových zařízení, například notebooků v kancelářích.

 
©2009-2015  INTERNETOVÉ SLUŽBY