Internetové stránky

Nedílnou součástí poskytování internetových služeb je i tvorba internetových stránek a webových aplikací jako jsou interní informační systémy, informační kiosky a webové rozhraní pro ovládací a monitorovací prvky fyzických zařízení. Mnohdy je žádoucí všechny části propojit v jedné aplikaci, nabízející jednotlivé výstupy dle druhu přístupu k aplikaci, nebo dle oprávnění po přihlášení do systému.

V posledních letech je s rozmachem mobilních zařízení stále potřebnější webové aplikace tvořit validním kódem dle platných standardů vydávaných konsorciem W3C a jejich vzhled modelovat pomocí externích stylů CSS, dle paradigmatu oddělení obsahu od formy. Z podnětu těchto specifikací a standardů jsou tvořeny jádra webových prohlížečů a jedině jejich striktním dodržováním můžeme zajistit zobrazování webového obsahu na většině existujících zařízeních. Pro mezní situace je důležité dodržování sémantické skladby HTML jazyka a strukturování dle významu pro smysluplné zobrazení i v zařízeních nepodporujících grafický výstup (např. čtečky, parsery kódu a také roboti procházející obsah našich prezentací a indexujících ho pro různé vyhledavače).

SEO

Názory a postupy na SEO - Search Engine Optimization, se za poslední roky postupně vyvinuly z pouhého a mnohdy nic nepřinášejícího předního umístění ve vyhledavačích při vyhledávání jen určité fráze v komplexní soubor kroků které se snaží o snadnou dohledatelnost Vámi nabízených produktů a služeb.

Moderní optimalizace využívá analytických nástrojů pro sledování frází které přivádí návštěvníky na Váš web, jejich modifikací, doplněním a úpravou jejich tvarů a výskytů v průvodním obsahu webu. V neposlední řadě patří k optimalizaci úprava struktury kódu stránky, správně hierarchicky zvolené značky pro nadpisy a popisy jednotlivých úseků textu, tedy tag h1 a h2 používat pro hlavní nadpisy a sekce tagy h3 a h4 pro podnadpisy a tagy h4 až h6 např. pro jednotlivé názvy produktů. Při používání označení je třeba brát na zřetel i četnost a neplýtvat bonitou značek nejvyšího stupně na podružnější texty, ale zachovávat mezi stupněm značky a počtem jejich výskytů určitou snahu o lineárnost.

K SEO také bez diskuse patří vhodná konstrukce adresy Vašeho produktu, tedy adresa by měla být strukturovaná, za předpokladu že obsahem jsou "pěkné boty" nějak takto: obchod.muj.cz/obuv/pekne-boty tedy ne: www.muj.cz?obch=true&sekce=12&art=37 takovouto adresu si vyhledavač při vší snaze prostě s napisem na stránce "pěkné boty" spojit nemůže a šance nabídnutí takového odkazu a následném kliku zákazníkem na nabídku klesá.

 
©2009-2015  INTERNETOVÉ SLUŽBY